Personvernerklæring


 

Sist oppdatert: 26/6-2018

 

Ved å være pasient ved Løkketangen legekontor, bruke våre nettsider eller sende oss personopplysninger avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider og bruk av våre tjenester og hvordan vi behandler disse.
 

COOKIES

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed for at besøksstatistikken skal være pålitelig,og for å øke funksjonaliteten på våre sider.For å gjøre det lettere for deg som bruker,sender vi informasjonskapsler(cookies)til nettleseren din.Denne inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon.Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler.Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden.Våre nettannonser (f.eks.Google AdWords) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser,blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Din IP-adresse blir også lagret ved innsending av skjemaer.

Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller til oss på annen måte blir ikke distribuert til tredjepartsaktører.

 

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR

Behandlingsansvarlig:

Løkketangen legekontor
v/lege Tor Gulbrandsen
Løkketangen 12 A
1337 Sandvika

 

Beskjeder kan sendes som SMS på hjemmesiden løkketangenlegekontor.no

Legekontoret har ikke kontortelefon, og mobilnr. til legen oppgis kun til de legen til enhver tid selv godkjenner dette til.

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet.

Løkketangen legekontor er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av tjenester, og i kontakt med oss.

Ved registrering av ny journal for pasient blir det lagt inn personnr., fornavn, evt. mellomnavn og etternavn, folkeregistrert adresse (evt.postboks-/eller C/O-adresse) og tlf.nr. (hovedsakelig mobilnr., men også fasttlf.)

 

Personopplysninger lagres på:

- server som driftes av Løkketangen legekontor og er lokalisert i Norge
- servere som driftes av Interkodex AS og Norgesdesign AS og er lokalisert i Norge
- servere som driftes av KeepItSafe og er lokalisert i Norge
- servere som driftes av Redpill-Linpro og er lokalisert i Norge

Løkketangen legekontor plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige.

Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra pasienten.

Samarbeidspartnere som behandler personopplysninger brukt ved Løkketangen legekontor er:

  • CompuGroup Medical på Lysaker (journalleverandør)
  • Norsk Helsenett (for elektronisk og sikker kommunikasjon av pasientopplysninger via nettet)
  • KeepItSafe (gjør daglig ekstern backup av journalsystemet)
  • WTW AS (for SMS-bestilling på hjemmesiden og sending av prøvesvar via tjenesten PasientPost, som er tjeneste med høyeste sikkerhetsnivå)
  • TrinnVis (kvalitetssikrings-/internkontrollsystem for rgm.oppdatering av oppgaver rundt drift av legekontoret)
  • Innlandet Økonomitjenester A/S,avd.Toten v/regnskapsfører Anne Grete Røe

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger hentes inn for at Løkketangen legekontor skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Løkketangen legekontor samarbeider med.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

INNSYN OG RETTING

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss.

 

OPPBEVARING OG SLETTING

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Løkketangen legekontor lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

DATAPORTABILITET

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger(journal)i et maskinlesbart format.

Ved ønske om overføring av tidl. journal fra Løkketangen legekontor kan denne sendes elektronisk via journalsystemet CGM Allmenn eller i vanlig post/via budet fra Bærum sykehus (direkte ved levering til aktuelt legekontor) i forsvarlig lukket konvolutt.

 

KONFIDENSIALITET OG SIKKERHET

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

Dataoverføring av skjemadata ifbm timebestilling og andre henvendelser på våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger som du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per. Brev slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gir personopplysninger, samtykker du til at Løkketangen legekontor tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets-/og personvernproblemer og/eller administrative problemer knyttet til bruk av tjenesten.

 

Løkketangen legekontor er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester,og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

 

SENSITIVE OG KONFIDENSIELLE PERSONOPPLYSNINGER

Ingen av våre tjenester krever at du gir sensitive eller konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre systemer er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Løkketangen legekontor under noen omstendigheter.

 

DATABEHANDLERE

Vi har samarbeidspartnere der det er inngått databehandleravtaler. Slike avtaler beskriver hvordan personopplysningene skal håndteres av samarbeidspartnerne og er skrevet i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Pasienten aksepterer at Løkketangen legekontor forbeholder seg retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen fortløpende. 

Løkketangen legekontor plikter å varsle pasienten om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker pasientens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per brev til den adressen som er angitt som folkeregistrert adresse i pasientens journal.

 

 

Kontakt oss

ÅPNINGSTIDER
Tirsdag: 09-17
Stengt: 03/09 og 10/09

NB! Kontaktskjemaet skal ikke benyttes til bestilling eller avbestilling av legetime.

 

Løkketangen Legekontor
Løkketangen 12 A
1337 Sandvika

Org.nr: 987287519